Silahkan Gabung Ke "Forum Berita Unik"

12 Juli 2014

Ternyata Rasul Allah Itu Berjumlah 313 Orang Dari 124.000 Nabi

  gambar 1

Assalamualaikum Wr. Wb.
Sudah lama sekali tidak pernah update berita unik karena kesibukan study, alhamdulilah sekarang pada bulan puasa admin bisa posting lagi. 


Sebagai umat islam kita di wajibkan untuk mengenal 25 Nabi dan Rasul yang diutus Allah SWT untuk mengajarkan beriman pada Allah

Namun kenyataan Rasul dan Nabi Allah bukan hanya berjumlah 25 orang saja melainkan ratusan ribu entah apa yang menjadi alasan agar kita diwajibkan hanya beriman kepada 25 Rasul saja, hanya Allah SWT yang tahu segala sesuatunya.

Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Adam AS, dan Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW.
 
Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus Allah SWT dan mendapatkan wahyu, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, sedang Rasul adalah laki-laki yang diutus Allah SWT, diberi wahyu, dan wajib menyampaikan risalah kepada umatnya. Seorang Rasul otomatis seorang Nabi. Tidak ada satu umatpun di dunia ini yang tidak diutus kepada mereka seorang Nabi. Sifat Wajib Rasul ada 4 (Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah).
Bagi seorang muslim wajib mengetahui 25 Nabi dan Rasul karena ke-25 itu tersebut di dalam Al Qur’an, namun jumlah Nabi tidak hanya 25 melainkan 124.000 Nabi, jumlah Rasul juga tidak hanya 25 tapi sebanyak 313 ada juga yang meriwayatkan 315. Kita sering mendengar atau mendapatkan kisah selain 25 Nabi dan Rasul itu, seperti Nabi SYITS AS putra Nabi Adam AS, Nabi KHIDIR AS seorang guru Nabi Musa AS, Nabi SAMUEL AS yang mengkhabarkan kedatangan pemimpin Bani Israel yaitu Thalut untuk melawan Jalut, Nabi UZAIR AS yang dimatikan selama 100 tahun kemudian dihidupkan lagi oleh ALLAH SWT, dan Nabi-Nabi yang lain.
Namun bagi seorang muslim Sunni hanya diwajibkan mengetahui 25 Nabi dan Rasul karena nama-namanya tersebut dalam Al Qur’an yang artinya dalam kisah mereka penuh hikmah yang seharusnya seorang muslim mengetahuinya untuk pengajaran. Walaupun begitu mengetahui kisah Nabi dan rasul yang lain adalah baik agar nampak kebesaran Tuhan dalam membimbing hamba-hambaNya. Nabi dan rasul adalah cahaya ilahi penerang kegelapan bagi hambaNya di dunia ini.
Nama – nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui:
 • Nabi Adam a.s.
 • Nabi Idris a.s.
 • Nabi Nuh a.s.
 • Nabi Hud a.s.
 • Nabi Saleh a.s.
 • Nabi Ibrahim a.s.
 • Nabi Luth a.s.
 • Nabi Ismail a.s.
 • Nabi Ishaq a.s.
 • Nabi Ya’qub a.s.
 • Nabi Yusuf a.s.
 • Nabi Ayub a.s.
 • Nabi Zulkifli a.s.
 • Nabi Syu’aib a.s.
 • Nabi Musa a.s.
 • Nabi Harun a.s.
 • Nabi Daud a.s.
 • Nabi Sulaiman a.s.
 • Nabi Ilyas a.s.
 • Nabi Ilyasa a.s.
 • Nabi Yunus a.s.
 • Nabi Zakaria a.s.
 • Nabi Yahya a.s.
 • Nabi Isa a.s.
 • Nabi Muhammad SAW
Nama 313 Rasul
Nama Rasul (1 s.d 105)Nama Rasul (106 s.d 209)Nama Rasul AS (210 s.d 313)
1 Adam106 Imshon210 Saalum
2 Tsits107 Kabiir211 Asyh
3 Anuwsy108 Saabath212 Harooban
4 Qiynaaq109 Ibaad213 Jaabuk
5 Mahyaa’iyl110 Basylakh214 Aabuj
6 Akhnuwkh111 Rihaan215 Miynats
7 Idris112 Imdan216 Qoonukh
8 Mutawatsilakh113 Mirqoon217 Dirbaan
9 Nuh114 Hanaan218 Shokhim
10 Hud115 Lawhaan219 Haaridh
11 Abhaf116 Walum220 Haarodh
12 Murdaaziyman117 Ba’yul221 Harqiil
13 Tsari’118 Bishosh222 Nu’man
14 Sholeh119 Hibaan223 Azmiil
15 Arfakhtsyad120 Afliq224 Murohhim
16 Shofwaan121 Qoozim225 Midaas
17 Handholah122 Ludhoyr226 Yanuuh
18 Ishoon123 Wariisa227 Yunus
19 Ibrahim124 Midh’as228 SaaSaan
20 Luth125 Hudzamah229 Furyum
21 Isma’il126 Syarwahil230 Farbusy
22 Ishaq127 Ma’na’il231 Shohib
23 Ya’qub128 Mudrik232 Ruknu
24 Yusuf129 Hariim233 Aamir
25 Tsama’il130 Baarigh234 Sahnaq
26 Su’ayb131 Harmiil235 Zakhun
27 Musa132 Jaabadz236 Hiinyam
28 Harun133 Dzarqon237 Iyaab
29 Yusya’134 Ushfun238 Shibah
30 Luthoon135 Barjaaj239 Arofun
31 Kaylun136 Naawi240 Mikhlad
32 Ya'wa137 Hazruyiin241 Marhum
33 Daaniyaal138 Isybiil242 Shonid
34 Bunasy139 Ithoof243 Gholib
35 Balyaa140 Mahiil244 Abdullah
36 Armiyaa141 Zanjiil245 Adruzin
37 Yunus142 Tsamithon246 Idasaan
38 Ilyas143 Alqowm247 Zahron
39 Ilyasa'144 Hawbalad248 Bayi’
40 Daud145 Solih249 Nuzhoyr
41 Sulaiman146 Saanukh250 Hawziban
42 Ayub147 Raamiil251 Kaayiwuasyim
43 A’us148 Zaamiil252 Fatwan
44 Dzanin149 Qoosim253 Aabun
45 Alhami’150 Baayil254 Rabakh
46 Tsabits151 Yaazil255 Shoobih
47 Ghobir152 Kablaan256 Musalun
48 Hamilan153 Baatir257 Hijaan
49 Dzulkifli154 Haajim258 Rawbal
50 Uzair155 Jaawih259 Rabuun
51 Azkolan156 Jaamir260 Mu’iilan
52 Izan157 Haajin261 Saabi’an
53 Alwun158 Raasil262 Arjiil
54 Zayin159 Waasim263 Bayaghiin
55 Aazim160 Raadan264 Mutadhih
56 Harbad161 Saadim265 Rahiin
57 Syadzun162 Syu’tsan266 Mihros
58 Sa’ad163 Jaazaan267 Saahin
59 Gholib164 Shoohid268 Hirfaan
60 Syamaas165 Shohban269 Mahmuun
61 Syam’un166 Kalwan270 Hawdhoon
62 Fiyaadh167 Shoo’id271 Alba’uts
63 Qidhon168 Ghifron272 Wa’id
64 Saarom169 Ghooyir273 Rahbul
65 Ghinadh170 Lahuun274 Biyghon
66 Saanim171 Baldakh275 Batiihun
67 Ardhun172 Haydaan276 Hathobaan
68 Babuzir173 Lawii277 Aamil
69 Kazkol174 Habro’a278 Zahirom
70 Baasil175 Naashii279 Iysaa
71 Baasan176 Haafik280 Shobiyh
72 Lakhin177 Khoofikh281 Yathbu’
73 Ilshots178 Kaashikh282 Jaarih
74 Rasugh179 Laafats283 Shohiyb
75 Rusy’in180 Naayim284 Shihats
76 Alamun181 Haasyim285 Kalamaan
77 Lawqhun182 Hajaam286 Bawumii
78 Barsuwa183 Miyzad287 Syumyawun
79 Al’azhim184 Isyamaan288 Arodhun
80 Ratsaad185 Rahiilan289 Hawkhor
81 Syarib186 Lathif290 Yaliyq
82 Habil187 Barthofun291 Bari’
83 Mublan188 A’ban292 Aa’iil
84 Imron189 Awroidh293 Kan’aan
85 Harib190 Muhmuthshir294 Hifdun
86 Jurits191 Aaniin295 Hismaan
87 Tsima’192 Namakh296 Yasma’
88 Dhorikh193 Hunudwal297 Arifur
89 Sifaan194 Mibshol298 Aromin
90 Qubayl195 Mudh’ataam299 Fadh’an
91 Dhofdho196 Thomil300 Fadhhan
92 Ishoon197 Thoobikh301 Shoqhoon
93 Ishof198 Muhmam302 Syam’un
94 Shodif199 Hajrom303 Rishosh
95 Barwa’200 Adawan304 Aqlibuun
96 Haashiim201 Munbidz305 Saakhim
97 Hiyaan202 Baarun306 Khoo’iil
98 Aashim203 Raawan307 Ikhyaal
99 Wijaan204 Mu’biin308 Hiyaaj
100 Mishda’205 Muzaahiim309 Zakariya
101 Aaris206 Yaniidz310 Yahya
102 Syarhabil207 Lamii311 Jurhas
103 Harbiil208 Firdaan312 Isa ibnu Maryam
104 Hazqiil209 Jaabir313 Muhammad SAW
105 Asymu’il

Artikel LainnyaBelum ada komentar "Ternyata Rasul Allah Itu Berjumlah 313 Orang Dari 124.000 Nabi"

Posting Komentar